Pracujeme

Můj palečku, chlapečku,
co jsi dneska dělal?
S tímhle bratrem pracoval,
s tímhle bratrem maloval,
s tímhle bratrem tancoval,
s tímhle bratrem maličkým
zpívali jsme písničky...
C o bratříčkové dělali?
Pracovali, malovali,
tancovali a zpívali.
A co my, děti, děláme?
Pracujeme, malujeme, tancujeme a zpíváme

Otevřená dlaň, palec se volně pohybuje, potom se koneček palce postupně dotýká konečků ukazováku, prostředníku, prsteníku a malíku - opakovaně, v souhlase s textem. - Lze vystřídat ruce, při posledních verších je možné "pracovat" současně oběma rukama.

0 komentářů:

Okomentovat