úvod

Byla jednou jedna knížka,
byla tichá jako myška,
byla zakletá jak víla,
která krásné šaty má.
Jednou náhle promluvila
pod dětskýma očima:
- Když už jste mě probudili,
pojďte se mnou,
do mých slok
jak do síťky na motýli
chytíme si celý rok.
(J.V. Svoboda)

          Na jaře mám vždycky pocit, že něco nového začíná nebo by aspoň mohlo začít a jaro pro mě začíná právě 1. března . Už dlouho nosím v hlavě myšlenku, že "zdigitalizuji" svůj zásobník básniček pro děti. Básničky jsem začala sbírat hned po střední škole, kdy začala pracovat jako učitelka v mateřské škole. S mateřskými přestávkami jsem ve školce pracovala víc než deset let a bez básniček jsem se nikdy neobešla. Vzpomínám si, že když děti po obědě odpočívaly, listovala jsem knížkami veršů a ty, co mě zaujaly, jsem si hned zapsala do svého zeleného sešitu. Život mě později zavál do speciálního školství, kde s dětmi s postižením pracuji také víc než deset let. I tyto děti rády básničky poslouchají, ale z důvodu handicapu jsou pro ně vhodnější krátké, přímočaré básničky. Někdy je mi líto, že své nasbírané skvosty nemůžu tolik využít, a tak doufám, že je tady objeví jiné učitelky nebo maminky a tatínkové a obohatí jimi život svůj i svých dětí.

1. března 2010, Lenka

2013... Už nepíšu sama. Básničky přidává moje sestra Hanička :). A to je moc fajn.